Petice za zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách

pondělí 6. prosinec 2010 12:02

Je velmi nadějné, že velké české banky a jiné finanční instituce si postupně začínají uvědomovat, že využívání rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, může působit na jejich dobrou pověst v povědomí širší veřejnosti poměrně dost negativně. Kupříkladu Komerční banka a.s. od 1.11. nevyužívá rozhodčí doložky ve svých smlouvách s klienty z důvodu vývoje judikarury v této oblasti. V judikaturách nejvyššího soudu, zaznívají stran rozhodčích doložek výroky v tom smyslu, že rozhodčí doložka je jen nicotným cárem papíru.

Co je ovšem toto vše platné, když naši ústavní činitelé, z jakýchsi záhadných důvodů, stále otálejí s implementací zákazu Rozhodčích doložek do zákonů české republiky.

A soukromé rozhodčí společnosti, kterých se evidentně výroky soudů, ani mínění veřejnosti nikterak nedotýká, vynášejí svoje nesmyslné zvěrské rozhodčí nálezy i nadále!

V dohledné době se bude o Rozhodčích doložkách v na půdě Parlamentu jednat. Sepsala jsem proto tuto petici určenou panu Ministru spravedlnosti JUDr Jiřímu Pospíšilovi, abych podpořila ty zákonodárce, kteří o zrušení Rozhodčích doložek usilují.

Apeluji tímto na všechny slušné lidi, aby se svým podpisem k této PETICI připojili, neboť i když třeba

NETUŠÍTE, CO PRO VÁS MŮŽE HROZBA ROZHODČÍCH DOLOŽEK ZNAMENAT, NEZNAMENÁ TO, ŽE TATO HROZBA NAD NÁMI VŠEMI REÁLNĚ NEVISÍ!

Na této adrese můžete níže uvedenou Petici (bez registrace!) podepsat. Věřím, že tato akce pomůže ochránit stovky lidí před zločinci v bílých límečkách a přispěje alespoň malým dílem k nastolení spravedlnosti.  Šiřte prosím tuto petici v mezích Vašich možností dále! Děkuji Vám!

http://www.zmenpolitiku.cz/petice/98/stop-rozhodcim-dolozkam-ve-spotrebitelsk/

 

MINISTR SPRAVEDLNOSTI JUDr Jiří Pospíšil

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

Petice občanů (dle §1 odst.1 zákona c.85/1990 Sb.,) ZA ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH

 

Vážený pane ministře !

Obracíme se na Vás s důvěrou, jako na veřejnou osobu zvolenou občany této země do Vaší nynější funkce. Jsme toho názoru, že současný stav ochrany práv spotřebitelů, naprosto neodpovídá skutečnosti, že žijeme ve 21 století v srdci Evropy!

Jedná se konkrétně o to, že zcela v rozporu s doporučením Komise Evropské unie, nebyl doposud do zákonů ČR implementován ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH . Přesto, že implementace tohoto zákazu, byla posledním přáním pana ombudsmana Otakara Motejla, které na půdě parlamentu 10. února tohoto roku vyslovil, nebylo jeho přání doposud vyslyšeno. Ba naopak údajně dokonce sílí tlaky, které se snaží implementaci tohoto zákazu opět upozadit.

 

Často se v diskusích na internetu i jinde setkáváme s názorem, že „...Za blbost se platí!“

V témže duchu se ostatně odvíjí i osvětová kampaň, díky níž můžeme vidět na každém rohu drahé bilboardy s nápisem " Podepsat můžeš-Přečíst musíš!" a na stéjné téma, byly odvysílány i spoty v ČT. Ano jistě! Mediální osvěta nabádající spotřebitele k obezřetnosti, je určitě chvályhodným, ale rozhodně nikoli dostatečným prostředkem!

Co si pomyslíte o kapsáři v MHD, který se dovolává své beztrestnosti s argumentem, že přeci na každém okně v tramvaji je nalepená cedulka "Pozor na kapesní zloděje" a všichni cestující si to mohli přečíst? A co si pomyslíte o "ruce zákona", která mu tento argument uzná?

Jaký je rozdíl, mezi kapsářem v tramvaji a realitním makléřem (podomním prodejcem hrnců, pojišťovacím agentem...atd), který naprosto cíleně vstupuje do vašeho domu se záměrem vás oklamat a následně s použitím Rozhodčí doložky okrást? Evidentní je, že je rozdíl pouze v objemu lupu! A také v tom, že kapsář je o poznání méně chráněn zákony!

 

Tisíce občanů naší země trpí vinou děravých zákonů, tisíce občanů vinou liknavosti předchozí vlády, přichází o statisíce korun, o celoživotní úspory a leckdy i o střechu nad hlavou! Člověk nemusí být ani zadlužen a přeci si NIKDY nemůže být jistý, zda na jeho dveře jednoho dne nezabuší exekutor! Neboť právě tandemy nepoctivých podnikatelů propojených se soukromými rozhodčími soudy a soukromými exekutory, páchají (pod záštitou doslova děravých zákonů) na právně nevzdělaných lidech, naprosto nepředstavitelná zvěrstva!

Rádi bychom ještě upozornili na nedávný rozsudek, kdy Evropský soud pro lidská práva řešil konkrétní případ pana Pavla Sudy, který v Česku svůj spor u rozhodčího soudu prohrál. Soudci ve Štrasburku ovšem rozhodli, že bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu a stát nyní musí panu Sudovi zaplatit v přepočtu 98 000,- Kč za náklady, které s řízením měl.

Kolik poškozených občanů, se bude ještě muset odvolávat do Štrasburku, než naší Vládě dojde, že s takto nastavenými zákony do Evropy prostě NEPATŘÍME?

 

Marcus Tullius Cicero napsal již r. 50 př.n.l. : "Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno!"

Doufejme, že si tento výrok vezmou konečně k srdci i naši zákonodárci a v CO NEJKRATŠÍ DOBĚ IMPLEMENTUJÍ DO ZÁKONŮ ČR ZÁKAZ ROZHODČÍCH DOLOŽEK VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH

 

Za o.s. „stop trestuhodným obchodním praktikám-STOP“

Světlana Glaserová Pětihosty 73, 251 67

http://stop-prolux.webnode.cz/

Světlana Glaserová

Světlana Glaserová

Světlana Glaserová

Chci nazývat věci pravými jmény, bez ohledu na to, jakými jmény sama budu nazývána!

Jsem trochu výtvarnice, trochu animátorka, trochu scénáristka. Jsem žena svého muže, matka 4 dětí a babička 5 vnoučat. Ráda bych psala o všem možném i nemožném... Zatím to ovšem vypadá, že víc o tom nemožném!

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora